کتاب

مامان و معنى زندگی

مامان و معنی زندگی کتابی بی نظیر و پرطرفدار از اروین یالوم است. این کتاب با ترجمۀ سپیده حبیب توسط نشر قطره منتشر شده. ۳۵۰

الگوی کودک سالم

سپاسگزاری و قدرشناسی یکی از بخش های فرآیند دوست داشتن است. مراقب به کودک کمک می کند تا قدر همه ی چیزهای خوبی را که

این روزها چه میخوانم؟

کتاب «هیچ گاه تنها گام برنخواهی داشت» را دیروز تمام کردم. برای بار دوم است که میخوانم. امروز «یازده دقیقه» پائولوکوئلیو را شروع کردم. کتاب

مرغ دریایى

مرغ دریایى اثر چِخوف یکى از کتاب هاى محبوب من است. شاید به این دلیل که من نمایشنامه خوانى را با این کتاب شروع کردم.

شروع کتاب ها

هر کتابی شروعی دارد. شروع کتاب ها باید به گونه ایی باشد که خواننده را به خواندن کتاب ترغیب کند. شروع کتاب باید خواننده را