کتاب

فهرست کتاب هایی که خوانده ام

در اینجا لیستی از تمام کتاب هایی که خوانده ام و نام آن ها در خاطرم مانده، را قرار داده ام. چرا لیستی از تمام کتاب هایی که خوانده ام ؟ اول برای این که بتوانم برای همیشه لیستی از کتاب هایی که خوانده ام را به صورت منسجم یک جا داشته باشم. دوم برای […]

معرفی کتاب هایی که می خوانم

کتاب ها را دوست دارم. چون مدام یاد نگرفته ها و نیاموخته ها را به من گوشزد می کنند. اینجا میخواهم کتاب هایی که خوانده و میخوانم را معرفی کنم. سلیقه ها در کتاب خوانی یکسان نیست. ولی ممکن است کتاب هایی که من میخوانم و معرفی می کنم برای شما هم مفید باشد و […]