کتاب

شروع کتاب ها

هر کتابی شروعی دارد. شروع کتاب ها باید به گونه ایی باشد که خواننده را به خواندن کتاب ترغیب کند. شروع کتاب باید خواننده را

کتاب های نخوانده-۱ / آینه های دردار

  هر کتاب نخوانده را بگشاییم و از هر جای کتاب که دلمان خواست اندکی بخوانیم. این خیلی بهتر از این است که کتاب‌ها برای

چگونه کتابخوانی را شروع کنیم؟

مدت ها قبل میخواستم پستی با این عنوان بنویسم و منتشر کنم. ولی هر بار تعلل کردم و نوشتنش را به تعویق انداختم. چون فکر

شدن

«من با پدری علیل در خانه‌ای محقر به دنیا آمدم. در محله‌ای فقیر زندگی کردم و پول زیادی نداشتم. بزرگ شدم. من هیچ نداشتم و

کلیدر

محمود دولت آبادی درباره ی این رمان می گوید: «کلیدر، کتابی درباره ی عشق است؛ عشق میان زن و مرد، میان دوستان، عشق انسان به

داستان کودکی من

چه قیافۀ غریبانه و ناراحتی داشت! در طول یک هفته به کلی پیر و لاغر شده بود، ولی وقتی ما را دید چهره‌اش روشن شد.

دروغگویی روی مبل

این اتفاقات همیشگی بود. مارشال اعتقاد داشت، پرداخت پولی زیاد برای جلسه ای پنجاه دقیقه ای و بعد تلف کردن ۱۰ درصد از این پول