معرفی کتاب

چگونه کتابخوانی را شروع کنیم؟

مدت ها قبل میخواستم پستی با این عنوان بنویسم و منتشر کنم. ولی هر بار تعلل کردم و نوشتنش را به تعویق انداختم. چون فکر

شدن

«من با پدری علیل در خانه‌ای محقر به دنیا آمدم. در محله‌ای فقیر زندگی کردم و پول زیادی نداشتم. بزرگ شدم. من هیچ نداشتم و

کلیدر

محمود دولت آبادی درباره ی این رمان می گوید: «کلیدر، کتابی درباره ی عشق است؛ عشق میان زن و مرد، میان دوستان، عشق انسان به

داستان کودکی من

چه قیافۀ غریبانه و ناراحتی داشت! در طول یک هفته به کلی پیر و لاغر شده بود، ولی وقتی ما را دید چهره‌اش روشن شد.

دروغگویی روی مبل

این اتفاقات همیشگی بود. مارشال اعتقاد داشت، پرداخت پولی زیاد برای جلسه ای پنجاه دقیقه ای و بعد تلف کردن ۱۰ درصد از این پول

چراغ ها را من خاموش می کنم

صدای ترمز اتوبوس مدرسه آمد. بعد قیژِ در فلزی حیاط و صدای دویدن روی راه باریکه ی وسط چمن. لازم نبود به ساعت دیواری آشپزخانه

بخوان برای زندگی

همیشه دوست داشتم کتابی درباره کتاب و کتاب خواندن بخوانم. تا این که با کتاب «چگونه کتاب بخوانیم» آشنا شدم. روزی که داشتم آن را