روز نوشته

تجربۀ نوشتن دفترچۀ زندگی

از اونجایی که نوشتن رو به تازگی شروع کردم، از هر فرصتی برای تمرین استفاده می کنم. یکی از تمریناتی که در چند روز گذشته

تجربۀ نوشتن صفحات صبحگاهی

اولین بار در سایت شاهین کلانتری عزیز با تمرین نوشتن صفحات صبحگاهی آشنا شدم. روزهای آخر سال ۹۷ بود. به نظرم جالب آمد. دوست داشتم

من و واگویه های درونی

چند روزی میشد که حالم با نوشتن خوب نبود. هر نوشته ایی که می نوشتم یا هر محتوایی که تولید می کردم به دلم نمی

ترجیح می دهم

  ترجیحات من: خواندن کتاب را به تماشای تلویزیون ترجیح می دهم. پیاده روی های روزانه طولانی مدت را به لم دادن روی کاناپه ترجیح

اندر احوالات آرزوی محقق شده

روزی روزگاری به گمانم سال ۸۴ بود، یا شاید هم ۸۵، نمی دانم (دقیق در خاطرم نمانده). اینجانب مشغول به امر شریف و مقدس تحصیل