یادداشت‌ها

تربیت کردن با بی ادبی

در سالن انتظار مطب دکتری نشسته بودم. چندان شلوغ نبود و من هر لحظه منتظر بودم که نوبتم برسد. معمولاً در چنین مواقعی یک کتاب همراه خودم دارم که مثلاً وقتم هدر نرود. همیشه هم فقط ده دقیقه اول را کتاب می خوانم و بقیه زمان انتظار، کتاب را می بندم و می نشینم به […]