یادداشت‌ها

باج گیری عاطفی

وقتی میخواهی باج عاطفی ندهی، باید چه کار کنی؟ باج گیری عاطفی یک چرخه دارد که هر چه مدت رمان بیشتری ادامه داشته باشد، خروج

تاب آوری

به زبان ساده، تاب آوری را میتوان توانایی مقابله با ناملایمات تعریف کرد. ظرفیتی که فرد برای مقاومت در برابر استرس، بحران و فاجعه دارد.

درماندگی آموخته شده

روانشناسی به نام مارتین سلیگمن با کمک همکارانش در سال ۱۹۶۷ این ایده را مطرح کرد. او آزمایشی طراحی کرد و رفتاری را کشف کرد

خطای هزینه هدر رفته

خطای هزینه هدر رفته یک پدیده روان شناختی بسیار شایع است. این پدیده به اثر کنکورد هم شناخته شده. “خطای هزینه هدر رفته میل به

آنچه امروز آموختم- ۶

صبر نیز نوعی عمل است. /آگوست رودن/ ۱ برای بودجه بندی کردن مهارت باید یاد بگیریم که ۱- قسمتی از درآمدمان را به سرمایه گذاری

قانون پارتو

قانون پارتو یا قانون ۸۰-۲۰ از اصول شناخته شده مدیریت است در کسب و کار، بهره وری و توسعه فردی و زندگی شخصی هم قابل

وبلاگ نویسی

روزهای آخر اسفند ۹۹ بود که سایتم را راه اندازی کردم. از سال ۸۴ دلم میخواست فضایی داشته باشم که در آن جا بنویسم. از