مقالات روان شناسی

خودشیفتگی به زبان ساده

خودشیفتگی را میتوان داشتن ظاهری محکم ولی درونی شکننده، به دنبال تأیید و تحسین دیگران بودن، نداشتن همدلی با دیگران و … دانست. • خوشیفته

هوش موسیقیایی و افزایش آن در کودکان

هوش موسیقیایی به زبان ساده یعنی توانایی درک و تولید موسیقی. هوش موسیقیایی یک استعداد ارثی و مادرزادی نیست. میتوان آن را پرورش داده و

پیامدهای تنبیه جسمانی‌ کودک

برخی از پدر و مادرها فکر می کنند که اگر کودکِ خود را تنبیه کرده و کتک بزنند، کودک دست از رفتارهای نادرست خود برداشته

آموزش توالت رفتن به کودک

در آموزش توالت رفتن به کودکان عجله نکنید و وسواس به خرج ندهید. بهتر است آموزش توالت رفتن در زمان مناسب آغاز شود. در این