مقالات روان شناسی

ویژگی طرحواره های ناسازگار

جفری یانگ (مبدع طرحواره درمانی) برای اولین بار مفهوم «طرحواره های ناسازگار» را مطرح کرد. طرحواره های ناسازگار ویژگی هایی دارند که در این مطلب

طرحواره چیست؟

در این مطلب میخواهم به طور مفصل به تعریف طرحواره بپردازم. • طرحواره، تله و یا اسکیما • Schema • شاید ساده ترین تعریف طرحواره

مزلو، پدر روانشناسی انسان گرا

یک فرد باید تبدیل به چیزی شود که در توان اوست. ما به این نیاز، خودشکوفایی می‌گوییم. «آبراهام مزلو» • از تأثیرگذارترین و شناخته شده‌ترین

چگونه کودکی کتابخوان تربیت کنیم؟

قصد دارم از یک راهکار فوق العاده راحت برای تربیت کودک کتاب خوان بنویسم. این راهکار وقت و انرژی زیادی نمیبرد، به هیچ ابزار و

درس های نینی-۵

اگر در وجود فرزندانمان چیزی وجود دارد که آرزو داریم تغییرش دهیم، بهتر است اول ببینیم آیا آن چیز همانی نیست که باید در خود

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته (Narcissistic personality disorder- NPD) را اختلال شخصیت نارسیستیک نیز می گویند. نام این اختلال از شخصیتی افسانه ایی (مربوط به یونان باستان)