مقالات روان شناسی

سلسله مراتب نیازهای مزلو / هرم مزلو

سلسله مراتب نیازهای مزلو / هرم مزلو آبراهام مزلو معتقد است که انسان ۵ نیاز اساسی دارد که از غریزه سرچشمه می گیرند. نیازهای انسان

راجرز/ روانشناسی فردمحور

• رویکرد فردمحور • از چهره های مهم و اصلی در روانشناسی انسان گرا • یکی از پدران تحقیقات روان درمانی • دریافت نشان مشارکت

از سیر تا پیاز طرحواره رهاشدگى

در این مقاله به طور کامل درباره طرحواره رهاشدگى مینویسم. یک تله ذهنی ترسی غیرطبیعی و اغراق آمیز از طرد شدن، مورد خیانت قرار گرفتن،

آلپورت

طراح نظریه صفات (Trait Theory)   ·  روانشناس آمریکایی   · از اولین نظریه پردازان شخصیت   ·  ۴ برادر بودند که آلپورت کوچکترین آنها

جملاتی زیبا و راهگشا از مزلو

یک فرد باید تبدیل به چیزی شود که در توان اوست. ما به این نیاز، خودشکوفایی می گوییم. آنچه برای تغییر یک فرد ضروری است،

اختلال بدریخت انگاری بدن

نگرانی شدید از یک نقص خیالی و یا بسیار کوچک در بدن خود • Body Dysmorphic Disorder • BDD • یک اختلال روانی • نام

۱۸ طرحواره ناسازگار

طرحواره های ناسازگار زمینه سازی برای اختلالات روان شناختی و شخصیتی هستند. این طرحواره ها بر تمام ابعاد زندگی فرد تاثیر منفی می گذارند و