عشق و ازدواج

اسطوره های ازدواج

اسطوره ها در ازدواج همان انتظارات غیر واقع بینانه و غیرمنطقی هستند که ما از خودمان، همسرمان، ازدواج و رابطه مشترک داریم. این باورهای غیر منطقی اگر اصلاح نشوند رابطه ی زوج و ازدواج را به چالش کشیده و آن را دچار مشکل می کنند. بنابراین لازم است این اسطوره ها، انتظارات و باورهای اشتباه […]