بزرگان روانشناسی

زندگینامه فروید_پدر روان کاوی

خواندن زندگینامه روانشناسان بزرگ برایم جذاب است. روانشناسانی که نظریه پرداز نیز بودند. عقیده ام این است که برای فهم و درک بیشتر نظریه های رشد و شخصیت افرادی چون فروید، یونگ، اریکسون، آلپورت و … ابتدا باید زندگی آنها را خوب بخوانم و بدانم. چون سرچشمه و منشاء اکثر مفاهیم این نظریه ها، اتفاقات […]