روان شناسی کودک و نوجوان

چگونه کودکی کتابخوان تربیت کنیم؟

قصد دارم از یک راهکار فوق العاده راحت برای تربیت کودک کتاب خوان بنویسم. این راهکار وقت و انرژی زیادی نمیبرد، به هیچ ابزار و

درس های نینی-۵

اگر در وجود فرزندانمان چیزی وجود دارد که آرزو داریم تغییرش دهیم، بهتر است اول ببینیم آیا آن چیز همانی نیست که باید در خود

هوش موسیقیایی و افزایش آن در کودکان

هوش موسیقیایی به زبان ساده یعنی توانایی درک و تولید موسیقی. هوش موسیقیایی یک استعداد ارثی و مادرزادی نیست. میتوان آن را پرورش داده و

پیامدهای تنبیه جسمانی‌ کودک

برخی از پدر و مادرها فکر می کنند که اگر کودکِ خود را تنبیه کرده و کتک بزنند، کودک دست از رفتارهای نادرست خود برداشته

آموزش توالت رفتن به کودک

در آموزش توالت رفتن به کودکان عجله نکنید و وسواس به خرج ندهید. بهتر است آموزش توالت رفتن در زمان مناسب آغاز شود. در این