مقالات روان شناسی

درس های نینی-۵

اگر در وجود فرزندانمان چیزی وجود دارد که آرزو داریم تغییرش دهیم، بهتر است اول ببینیم آیا آن چیز همانی نیست که باید در خود

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته (Narcissistic personality disorder- NPD) را اختلال شخصیت نارسیستیک نیز می گویند. نام این اختلال از شخصیتی افسانه ایی (مربوط به یونان باستان)

خودشیفتگی به زبان ساده

خودشیفتگی را میتوان داشتن ظاهری محکم ولی درونی شکننده، به دنبال تأیید و تحسین دیگران بودن، نداشتن همدلی با دیگران و … دانست. • خوشیفته

هوش موسیقیایی و افزایش آن در کودکان

هوش موسیقیایی به زبان ساده یعنی توانایی درک و تولید موسیقی. هوش موسیقیایی یک استعداد ارثی و مادرزادی نیست. میتوان آن را پرورش داده و

پیامدهای تنبیه جسمانی‌ کودک

برخی از پدر و مادرها فکر می کنند که اگر کودکِ خود را تنبیه کرده و کتک بزنند، کودک دست از رفتارهای نادرست خود برداشته