آنچه امروز آموختم-۷

باشد که انتخاب هایتان نشانۀ امیدهایتان باشد، نه ترسهایتان
/نلسون ماندلا/

وقتی از یک جمله قصار خوشم بیاید، مدت ها آن را مرور می کنم و هر جایی که دستم برسد می نویسم.

۱

معنای چند لغت فارسی
وجاهت: ۱- زیبایی؛ خوبرویی ۲- عزت و حرمت
وجیه شدن معنای صاحب جاه و مقام شدن می دهد.

مشئوم: نامبارک – بدیمن- شوم. نحس- ناخجسته. مشائیم جمع آن است.

سفاک: ظالم- ستمگر- ستمکار- بی رحم – خونریز

قرق کردن: جایی را خلوت کردن و مانع ورود دیگران شدن

۲
یوسف را به کلافی و خدا را به خرمایی می فروشند.

۳

کاسه همان کاسه است و آش همان آش.
در مواقعی به کار می رود که چیزی تغییر نکرده و همه چیز طبق همان روال قبلی انجام می شود و پیش می رود.

 

۴
میرزا صالح شیرازی اولین ماشین چاپ را در تبریز به کار انداخت.

 

۵
همیشه که نباید وقتی پای دردل کسی می نشینی حرفی بزنی و چیزی بگویی. گاهی وقت ها همین که گوش می کنی، کافی است. بیشتر وقت ها آدم ها گوش شنوا برای حرف هایشان می خواهند نه دهانی پر حرف.

۶

آیا ما بدترین دشمن خودمان هستیم؟
جمله ایی از کتابِ پیرئزی در بازی مغز که توجه ام را جلب کرد.

۷
پت ویلیام و پگی ماتیوس رز در کتابِ بخوان برای زندگی معتقدند که روزگارِ مرگ کتاب و کتابخوانی فرا رسیده است.
به نظر شما چگونه میتوانیم کتاب و کتابخوانی را از مرگ نجات دهیم؟
دو پیشنهاد در کتابِ بخوان برای زندگی:
۱- خودمان به یک کتابخوان حرفه ایی تبدیل شویم. کتابخوانی را به عادتی همیشگی و روزانه تبدیل کنیم. در واقع خودمان بخشی از راه حل معضل کتاب نخواندن باشیم.

۲- دیگران را به کتاب خوانی و خواندن تشویق کنیم. ما در برابر کتاب نخواندنِ اطرافیانمان نیز مسئول هستیم.

۸
باید ببینیم وقتی کودکان مان از مدرسه برمی گردند، آیا کتاب به دست می گیرند، یا گوشه ای لم می دهند و ساعت ها موسیقی گوش می کنند. والدین بسیار در اشتباه اند اگر فکر کنند که ساعات آموزش فرزندانشان فقط ۹ صبح تا ۳ بعد از ظهر است. /جورج دبلیو بوش/

۹

چند نکته درباره طرحواره درمانی آموختم.

۱-تغییر طرحواره ها سخت است. طرحواره ها در واقع باورهای عمیق ما درباره خود و جهان هستند که در سنین کودکی (سنین پایین) آموخته شده اند و ما برای مدت طولانی بر اساس آنها زندگی کرده ایم.

۲- بیمار باید بیاموزد که طرحواره ها را به عنوان صداهای مزاحم در نظر بگیرد و نه حقایقی قطعی در مورد خودش.

۳-بیمار برای بهبود طرحواره های خود و رفع نیازهای برآورده نشده اش، باید شیوه های مقابله ایی خود را تغییر دهد.

۴-طرحواره چیزی است که فرد آن را می شناسد و برایش آشنا و راحت است.

۵-طرحواره ها به دلیل تمایل انسان برای ثبات، برای بقا می جنگند.

۱۰
شکستن الگوی رفتاری یعنی این که پاسخ هاس مقابله ای ناسازگارانه را با الگوهای رفتاری سازگارتر جایگزین کنیم. برای مثال: رفتار جراتمندانه را جایگزین رفتار منفعلانه کنیم.

۱۱
هر فکری که به ذهنمان می رسد را باور نکنیم. ما می توانیم از ذهنمان فاصله بگیریم و جریان افکارمان را مشاهده کنیم، بدون اینکه آنها را بپذیریم و یا باور کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *